Formularz uczestnictwa w IV KONFERENCJI NAUKOWEJ Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEKCJI ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI GÓRNICZEJ wraz z kołami nr 16 (Rudpol-OPA Sp.z o.o.), nr 18 (OPA PW S.A.), nr 25 (OPA ROW Sp. z o.o.), nr 48 (Knurowskie Koło Terenowe)
Hotel GREIN Rzeszów 29-31.03.2019 r. w stu lecie działalności SEP

Serdecznie witamy osoby i firmy zainteresowane udziałem w IV Konferencji Naukowej Gliwickiego Odziału SEP. 

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu potwierdzenia swojego udziału.

Na podstawie przesłanych danych wyślemy do Państwa faktury ProForma na wpłatę ustalonych płatności a po ich zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym Faktur VatMarża.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.  w imieniu własnym i osób które zgłaszam, zapoznałem/am się i akceptuję Program Konferencji.
  zostałem/am poinformowany/a, że administratorem ww. danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych staje się Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik z siedzibą w Knurowie przy ul. Stawowej 2.
  ww. dane osobowe podaję dobrowolnie w celu udokumentowania udziału w konferencji.
  ww. dane osobowe mogą być użyte wyłącznie do celów organizacyjnych konferencji.


  przetwarzanie moich danych osobowych i osób, które zgłaszam dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu uczestnictwa w konferencji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).


  drogą mailową.
  telefonicznie.
  w formie SMS-ów.  wysłanie formularza.